03 July 2015

Rachel Sermanni, Aaron Parks Trio & Apple Music

Most mornings, I get off the bus near the Queen's Hall and see posters advertising gigs for exotic-sounding artists I don't know but who look interesting. Then I make a mental note (or possibly a digital note) to look them up later. Then I forget.

The last couple of mornings, I've said to Siri "Play me some Rachel Sermanni" and "Play me some Aaron Parks Trio" (then, "Play me some AARON Parks trio"; then "Play me some "AARON PARKS TRIO"; sometimes you need to shout at Siri a little). And in the case of Rachel Sermanni, I then booked tickets, and I probably will for Aaron Parks too. (Siri doesn't know how to book tickets yet...)

Anyway, it's pretty great.

But I really wish I could tell the phone to use cellular data for Music but not App Store downloads...

Labels:

1 Comments:

Blogger VTazdecor said...

Công việc văn phòng luôn tạo cho nhân viên căng thẳng áp lực.Nên cần thay đổi không gian làm việc bằng cách tựtạo cảm hứng làm việc với bàn làm việc
Bạn đang có nnhu cầu mua bàn làm việc thì việc đầu tiên bạn nên trang bị kiến thứccách chọn bàn làm việc
Tìm hiểu thông tin và tiêu chỉ để có thể chọn bàn làm việc văn phòng
Nội thất văn phòng trong công ty doanh nghiệp ghế, tủ, hộc hồ sơ...và không thể thiếubàn làm việc trong văn phòng công ty
Cũng như các sản phẩm văn phòng khác truóc khi mua bạn nên xem qua và chọn mẫu ưng ý.Và đối với bàn làm việc cũng thế khi mua bạn nênnên chọn mẫu bàn làm việc

03:58  

Post a Comment

<< Home